de_DEnl_NL

Economische mediatie

Bemiddeling bij conflicten – onpartijdig en bindend

In conflictsituaties zoeken wij oplossingen en verhinderen debacles voor alle betrokkenen

Oplossingen voor geschillen vinden, zonder dat er verliezers zijn: dat is onze aan kwaliteit gestelde eis bij de economische mediatie. Onze specialisten strijden voor de consensus, opdat u naar de toekomst kunt kijken.

Dat u voor de mediatie beroep doet op uw belastingadviseur, is niet toevallig: een hechte relatie is hierbij namelijk zeer belangrijk.

Essentiële voordelen van onze economische mediatie zijn kosten- en tijdsbesparingen bij de oplossing van conflicten. Vaak komt bovendien een nieuwe kwaliteit tot ontwikkeling bij de samenwerking, de zakenrelaties of persoonlijke connecties.

  • Bijlegging van conflicten tussen of binnen werkteams
  • Bemiddeling tussen klanten en leveranciers
  • Bijlegging van geschillen onder vennoten
  • Vinden van oplossingen in familiebedrijven en bij bedrijfsoverdrachten
  • Begeleiding van leidinggevende krachten en medewerkers in conflictsituaties

Wij ondersteunen conflictpartijen neutraal, vertrouwelijk en onpartijdig doordat wij de beslechting organiseren en structureren. Tijdens de mediatie houden alle conflictpartijen de zoektocht naar oplossingen zelf in de hand. Daarom is het de vereiste voorwaarde dat alle betrokkenen in principe bereid zijn, het met elkaar eens te worden.

Mediatie vormt het bindende alternatief voor gerechtelijke -, arbitrage- en schikkingsprocedures.

Economische mediatie bieden wij u via onze bij het competente samenwerkingsverband betrokken partners. Gelieve contact met ons op te nemen indien wij u in dit opzicht met raad en daad kunnen bijstaan.