de_DEnl_NL

DATEV Werknemers online

Digitale loon- en salarisstrookjes voor uw werknemers

Alle loon- en salarisstrookjes, meldingen betreffende de sociale verzekering en attesten in verband met de jaarlijkse inkomsten uit loon worden uw werknemers online ter beschikking gesteld. De werknemers beslissen zelf, wanneer zij welk document wensen in te kijken en hoe vaak. Alle documenten worden voor de werknemer gedurende een periode van tien jaar opgeslagen en kunnen dagelijks opgevraagd worden. De uitreiking of verzending van de papieren maandafrekeningen, meldingen betreffende de sociale verzekering en de jaarloonattesten valt daardoor weg.

Klik hier voor DATEV Werknemers online